Min kundvagn 0

Integritetspolicy

Vi tar din integritet på stort allvar och har åtagit oss att skydda och respektera den och att använda teknik för att öka säkerheten på nätet.

All personlig information som du lämnar till oss och från vilken du kan identifieras förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt och behandlas på ett rättvist och lagligt sätt i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda oss mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter, inklusive kryptering av information i enlighet med tillämpliga branschstandarder.

Under ditt besök på vår webbplats kan vi komma att samla in vissa personuppgifter i syfte att fakturera, leverera varor och göra förfrågningar. Vi behåller endast information så länge som det är nödvändigt för att behandla din beställning, behandla eventuella returer och svara på eventuella klagomål/klagomål.

Vi har inte tillgång till din finansiella information, som på ett säkert sätt överförs direkt till våra kortbehandlare som behandlar den på vår instruktion.

Allmänna bestämmelser

 • Denna sekretesspolicy gäller alla personer som använder webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls på doktorpotensmedel.com särskilt personer som gör beställningar på Apteka doktorpotensmedel.com och personer som kontaktar apoteket via kontaktformuläret.
 • Vid beställning, användning av elektroniska tjänster som finns tillgängliga på Internetapoteket och kontakt med Säljaren - är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter det lagligt motiverade intresset för Administratören av personuppgifter i egenskap av Säljaren som består i att fullgöra försäljningsavtalet och/eller genomföra aktiviteter som syftar till att ingå försäljningsavtalet (kontakt med Användaren) och bygga upp positiva relationer med användarna av Internetapoteket.
 • Användarens personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer) används av personuppgifts förvaltaren endast för det ändamål för vilket de har tillhandahållits av användaren: för att kontakta användaren (under den tid som kontakten med användaren varar) och/eller för att fullgöra köpeavtalet (fram till dess att köpeavtalet har fullgjorts eller fram till dess att beställarens konto har raderats, dock tidigast fram till dess att personuppgifts förvaltarens ansvar i egenskap av säljare enligt garantin har upphört) och/eller för att fullgöra den tjänst som tillhandahålls elektroniskt på Internetapoteket (fram till dess att tjänsten har fullgjorts).
 • Personuppgifts Förvaltaren informerar härmed att han/hon aldrig överför, säljer eller lånar ut användarnas insamlade personuppgifter till tredje part, utom med användarens uttryckliga samtycke eller på begäran av användaren, eller på begäran av lagligt bemyndigade statliga myndigheter i samband med pågående förfaranden.

Cookies

 • Apoteket använder små filer, så kallade cookies. Cookies är filer som lagras på den enhet (t.ex. smartphone, surfplatta, dator) där webbläsaren som används för att se apotekets webbplats är installerad och används (om webbläsaren tillåter det).
 • En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän från vilken den kommer, tiden efter vilken den upphör att gälla och ett individuellt slumpmässigt nummer som identifierar cookien. Den information som samlas in med hjälp av filer av denna typ bidrar till att anpassa de produkter som erbjuds av doktorpotensmedel.com till de individuella preferenserna och de verkliga behoven hos de användare som besöker Apotekets webbplats. Det ger också möjlighet att utveckla allmän statistik om besök på produkter som presenteras på Internetapoteket.
 • Genom att surfa på Apotekets webbplats godkänner användaren användningen av Cookies. Detta görs genom att tillåta dessa filer i konfigurationen av din webbläsare.
 • Om användaren inte samtycker till användningen av cookies bör användaren antingen avaktivera användningen av Cookies i webbläsaren eller sluta surfa på Apotekets webbplats. För att avaktivera cookies måste konfigurationen av den webbläsare som används ändras. Om cookies avaktiveras kommer det att vara möjligt att använda Apotekets webbplatser, med undantag för funktioner som till sin natur kräver cookies.
 • doktorpotensmedel.com kan samla in kundernas IP-adresser. En IP-adress är ett nummer som tilldelas datorn för den person som besöker Apotekets webbplats av internetleverantören. IPnumret ger tillgång till internet. I de flesta fall tilldelas det en dator dynamiskt, dvs. det ändras varje gång datorn är ansluten till Internet och av denna anledning behandlas det vanligen som icke-personlig identifieringsinformation. IP-adressen används av doktorpotensmedel.com för att diagnostisera tekniska problem med servern, för att skapa statistiska analyser, som information som är användbar för att administrera och förbättra apotekets webbplatser, samt för säkerhets ändamål och för att eventuellt identifiera oönskade automatiska webbläsarprogram som överbelastar servern.
 • Apoteket innehåller länkar och hänvisningar till andra webbplatser. doktorpotensmedel.com ansvarar inte för de regler för integritetsskydd som är bindande för dem.
 • Apotekets användares identitet avslöjas inte med hjälp av cookies.
 • Cookies på Apotekets webbplats lagrar inga personuppgifter om användaren.
Integritetspolicy

Vi använder cookies för att anpassa och förbättra det innehåll som visas för dig, för att du ska få bästa tänkbara upplevelse när du handlar online.